Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.WYDARZENIA  
2 lipca 2015 r.
W dniach 2-3 lipca 2015 roku w Kompleksie Pałacowo-Parkowym Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie oraz na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zorganizował dziewiąte już „VCU Experts Group Seminar” – spotkanie ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin. ...  Więcej
1 lipca 2015 r.
W dniu 1 lipca 2015 roku w centrali COBORU i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej przebywała z wizytą Pani Lydie Čechovà, przedstawicielka ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemĕdĕlský), instytucji zajmującej się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin w Czechach. ...  Więcej
1 lipca 2015 r.
W dniu 1 lipca 2015 roku w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się pierwsze posiedzenie Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ...  Więcej
29-30 czerwca 2015 r.
W dniach 29-30 czerwca 2015 roku w centrali COBORU oraz w SDOO w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne z zakresu prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO) rzepaku...  Więcej
25 czerwca 2015 r. W dniu 25 czerwca 2015 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej gościliśmy członków Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej Rady Powiatu Średzkiego ...  Więcej
24 czerwca 2015 r.
W dniach 24-26 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Sekcji Zbóż EUCARPII. Tematem wiodącym Konferencji była genetyka i hodowla żyta. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia