Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.WYDARZENIA  
3-4 kwietnia 2014 r.
W dniach 3-4 kwietnia 2014 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada kadry kierowniczej COBORU, w której udział wzięli dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy. . ...  Więcej
3 kwietnia 2014 r.
W dniu 3 kwietnia 2014 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU, będącej organem opiniodawczo-doradczym dyrektora COBORU. ...  Więcej
2 kwietnia 2014 r.
W dniu 2 kwietnia 2014 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się wiosenne spotkanie Inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU. ...  Więcej
26 marca 2014 r.
W dniu 26 marca 2014 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pożegnanie pracowników Zakładu NR odchodzących na emeryturę ... Więcej
22 marca 2014 r.
W dniu 22 marca 2014 roku w siedzibie COBORU gościliśmy uczestników EkoSeedForum – Europejskiej konferencji nt. ekologicznego materiału siewnego, ekologicznej hodowli roślin i różnorodności roślin uprawnych. ... Więcej

 
Pozostałe wydarzenia