Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.
WYDARZENIA  
29 stycznia 2015 r.
W dniu 29 stycznia 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2013-2016. ...  Więcej
27 styczynia 2015 r.
W dniu 27 stycznia 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2013-2016. ...  Więcej
22-23 stycznia 2015 r.
W dniach 22-23 stycznia 2015 roku w Lublinie w hotelu „Victoria” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli specjaliści i dyrekcja centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian. ... Więcej
20 stycznia 2015 r.
W dniu 20 stycznia 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2013-2016. ...   Więcej
19 stycznia 2015 r.
W dniu 19 stycznia 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2013-2016. ...  Więcej
 
 
Pozostałe wydarzenia