Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.WYDARZENIA  
30 sierpnia - 5 września 2015 r.
W dniach od 30 sierpnia do 5 września 2015 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zorganizował i przeprowadza szkolenie Struktura i organizacja rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin rolniczych warzywnych i sadowniczych, badania WGO i OWT dla ww. grup roślin, a także syste porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian dla praktyki rolniczej w Polsce dla specjalistów Państwowej Komisji ds. Badania Odmian Roślin Uprawnych Republiki Mołdawii. ... Więcej
7 sierpnia 2015 r. W dniu 7 sierpnia 2015 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Czesławicach (woj. lubelskie) COBORU zorganizował „Dzień fasoli”. ... Więcej
29 lipca 2015 r.
W dniach od 29 lipca do 1 sierpnia 2015 roku w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) w Węgrzcach i Głubczycach przebywała z wizytą dyrekcja Ukraińskiego Instytutu Ekspertyzy Odmian Roślin (УИЭСР) z Kijowa w osobach: Siergiej Iwanowicz Mielnik – dyrektor УИЭСР, Vasilij Grigoriewicz Kuzko – dyrektor Lwowskiego Oddziału УИЭСР, i Władimir Konstantynowicz Charczuk – dyrektor Wołyńskiego Oddziału УИЭСР. УИЭСР jest instytucją zajmującą się rejestracją i ochroną prawną odmian roślin na Ukrainie. ... Więcej
28-29 lipca 2015 r.
W dniach 28-29 lipca 2015 roku w hotelu Diadem w Jerzmionkach odbyło się szkolenie metodyczne w zakresie tworzenia projektów krajowych metodyk dla taksonów arniki i rożnika oraz prowadzenia badań odrębności wyrównania i trwałości (OWT) roślin ozdobnych. Szkolenie zorganizowała Pracownia OWT Roślin Ozdobnych i Sadowniczych Zakładu Badania i Oceny OWT Odmian COBORU. ... Więcej
22 lipca 2015 r.
W dniu 22 lipca 2015 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, COBORU zorganizował „Dzień Ogórka”. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób, byli wśród nich przedstawiciele firm hodowlanych i hodowlano-nasiennych, pracownicy wyższych uczelni (Uniwersytet Rzeszowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), przedstawicieli WIORiN-u, specjaliści COBORU, a także liczni rolnicy, producenci ogórka oraz inne osoby zainteresowane uprawą tego popularnego warzywa ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia