Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.WYDARZENIA  
09 lipca 2014 r.
W dniu 9 lipca 2014 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej gościliśmy hodowców z firmy Shofine (Chiny), z wiceprezesem Panem Gao Xingong na czele. W spotkaniu uczestniczył również prezes Polskiej Izby Nasiennej i jednocześnie firmy DANKO Hodowla Roślin – dr Karol Marciniak oraz główny hodowca DANKO – Pani dr Zofia Banaszak, z którymi firma Shofine bezpośrednio współpracuje....  Więcej
30 czerwca - 4 lipca 2014
W dniach od 30 czerwca do 4 lipca 2014 r. w Będlewie k. Mosiny odbyło się organizowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych już po raz dziesiąty – „Międzynarodowe Seminarium Robocze - Metody Statystyczne w Ocenie Odmian”...  Więcej
24-25 czerwca 2014
W dniach 24-25 czerwca 2014 roku w Starej Zagorze (Bułgaria) odbyło się doroczne seminarium specjalistów WGO z 10 państw członkowskich UE i Szwajcarii „VCU-Experts Seminar”. ... Więcej
17 czerwca 2014 .
W dniu 17 czerwca 2014 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU, będącej organem opiniodawczo-doradczym dyrektora COBORU. Zebranie prowadziła Pani mgr inż. Maria Kozioł – dyrektor SDOO w Przecławiu. ...  Więcej
12-13 czerwca 2014 .
W dniach 12-13 czerwca 2014 roku w Kombinacie Rolnym Kietrz Sp. z o.o. odbyła się konferencja „Przyszłość uprawy buraka cukrowego i kukurydzy w warunkach rynku polskiego”, współorganizowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz KR Kietrz. ...  Więcej
 
 
Pozostałe wydarzenia