Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.
WYDARZENIA  
16 kwitnia 2015 r.
W dniu 16 kwietnia 2015 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się ósme (ostatnie) posiedzenie członków obecnej kadencji Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Posiedzenie to było głównie poświęcone omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2014 roku. ...  Więcej
16 kwietnia 2015 r.
W dniu 16 kwietnia 2015 roku w siedzibie COBORU oraz w SDOO w Słupi Wielkiej gościliśmy ponad 20 uczestników posiedzenia Sekcji Roślin Oleistych i Włóknistych Europejskiej Izby Nasiennej (ESA), z przewodniczącym tej sekcji Panem Dietmarem Brauerem z firmy hodowlanej „Saatzücht Hans Lembke KG”, Niemcy na czele. ...  Więcej
23 marca 2015 r.
W dniu 23 marca 2015 roku, z inicjatywy dyrekcji COBORU, w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się okolicznościowe spotkanie z byłym dyrektorem COBORU - prof. dr Eugeniuszem Bilskim z okazji 90-lecia urodzin Profesora. ...  Więcej
23 marca 2015 r.
W dniu 23 marca 2015 roku w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU, będącej organem opiniodawczo-doradczym dyrektora COBORU. ...  Więcej
23 marca 2015 r.
W dniu 23 marca 2015 roku, w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej, w związku z przejściem na emeryturę, uroczyście pożegnano Pana mgr. inż. Wiesława Czajkę – długoletniego dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie od 1991 roku. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia