Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.
WYDARZENIA  
27 maja 2015 r.
W dniu 27 maja 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się pierwsze posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. ...  Więcej
21 maja 2015 r.
W dniu 21 maja 2015 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku odbyło się pierwsze posiedzenie Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ...  Więcej
20-21 maja 2015 r.
W dniach 20-21 maja 2015 roku w Słupi Wielkiej i Śremie Wójtostwie przeprowadzono szkolenie metodyczne dotyczące prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin bobowatych drobnonasiennych. ...  Więcej
4-6 maja 2015 r.
W dniach 4-6 maja 2015 roku w Centrali COBORU oraz w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie i Słupi Wielkiej przebywali z wizytą goście z Community Plant Variety Office (CPVO) z Angers (Francja), instytucji odpowiedzialnej za administrowanie wspólnotową ochroną prawną odmian roślin. ...  Więcej
16 kwitnia 2015 r.
W dniu 16 kwietnia 2015 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się ósme (ostatnie) posiedzenie członków obecnej kadencji Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Posiedzenie to było głównie poświęcone omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2014 roku. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia