Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
2 października 2014 .
List gratulacyjny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla prof. dr hab. Edwarda Gacka. ... Więcej
2 października 2014 .
W dniu 2 października 2014 roku w trakcie inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Rektor Uczelni – prof. dr hab. Roman Kołacz –uhonorował prof. dr hab. Edwarda S. Gacka, dyrektora COBORU, godnością Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ... Więcej
22 września 2014 .
W dniach 22-23 września 2014 roku w hotelu AGRO Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań odrębności wyrównania i trwałości (OWT) oraz wartości gospodarczej (WGO) roślin sadowniczych....  Więcej
18 września 2014 .
W dniu 18 września 2014 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się jesienne spotkanie inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU. ...  Więcej
15 września 2014 .
Decyzją Rady Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Edward S. Gacek został wyróżniony „Medalem za zasługi dla Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie. ... Więcej
 
 
Pozostałe wydarzenia

 
http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-01.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-02.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-03.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-04.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-05.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-06.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-07.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-08.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-09.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-10.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-11.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-12.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-13.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-14.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-15.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-16.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-17.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-18.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-19.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-20.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-21.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-22.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-23.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-24.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-25.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-26.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-27.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-28.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-29.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-30.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-31.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-32.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-33.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-34.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-35.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-36.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-37.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-38.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-39.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-40.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-41.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-42.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-43.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-44.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-45.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-46.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-47.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-48.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-49.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-50.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-51.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-52.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-53.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-54.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-55.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-56.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-57.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-58.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-59.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-60.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-61.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-62.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-63.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-64.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-65.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-66.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-67.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-68.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-69.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-70.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-71.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-72.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-73.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-74.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-75.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-76.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-77.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-78.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-79.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-80.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-81.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-82.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-83.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-84.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-85.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-86.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-87.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-88.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-89.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-90.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-91.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-92.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-93.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-94.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-95.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-96.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-97.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-98.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-99.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-100.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-101.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-102.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-103.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-104.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-105.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-106.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-107.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-108.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-109.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-110.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-111.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-112.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-113.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-114.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-115.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-116.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-117.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-118.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-119.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-120.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-121.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-122.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-123.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-124.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-125.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-126.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-127.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-128.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-129.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-130.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-131.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-132.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-133.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-134.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-135.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-136.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-137.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-138.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-139.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-140.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-141.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-142.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-143.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-144.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-145.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-146.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-147.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-148.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-149.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-150.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-151.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-152.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-153.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-154.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-155.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-156.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-157.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-158.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-159.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-160.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-161.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-162.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-163.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-164.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-165.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-166.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-167.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-168.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-169.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-170.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-171.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-172.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-173.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-174.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-175.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-176.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-177.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-178.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-179.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-180.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-181.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-182.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-183.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-184.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-185.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-186.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-187.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-188.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-189.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-190.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-191.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-192.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-193.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-194.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-195.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-196.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-197.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-198.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-199.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-200.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-201.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-202.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-203.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-204.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-205.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-206.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-207.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-208.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-209.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-210.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-211.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-212.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-213.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-214.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-215.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-216.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-217.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-218.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-219.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-220.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-221.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-222.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-223.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-224.html