Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.
WYDARZENIA  
1 lipca 2015 r. W dniu 1 lipca 2015 roku w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się pierwsze posiedzenie Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ... Więcej
29-30 czerwca 2015 r.
W dniach 29-30 czerwca 2015 roku w centrali COBORU oraz w SDOO w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne z zakresu prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO) rzepaku... Więcej
25 czerwca 2015 r. W dniu 25 czerwca 2015 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej gościliśmy członków Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej Rady Powiatu Średzkiego ... Więcej
24 czerwca 2015 r.
W dniu 24 czerwca 2015 roku w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się pierwsze posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ... Więcej
23 czerwca 2015 r.
W dniu 23 czerwca 2015 roku w siedzibie Oddziału w Bielicach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kawęczynie odbyło się pierwsze posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia