Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
4 kwietnia 2019 r.
W dniu 4 kwietnia 2019 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się ósme posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, ostatnie w kadencji 2015-2018. ....  Więcej
5-6 marca 2019 r.
W dniach 5-6 marca 2019 roku w hotelu „Szymbark” w Szymbarku w woj. pomorskim odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU. ...  Więcej
27 lutego 2019 r.
W dniach 27-28 lutego 2019 roku w siedzibie FWP „Ziemowit” w Jarnołtówku w woj. opolskim odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU. ...  Więcej
22 lutego 2019 r.
W dniu 22 lutego 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020. ....  Więcej
21 lutego 2019 r.
W dniu 21 lutego 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy w kadencji 2017-2020. ....  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia