Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.
WYDARZENIA  
23 marca 2015 r.
W dniu 23 marca 2015 roku, z inicjatywy dyrekcji COBORU, w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się okolicznościowe spotkanie z byłym dyrektorem COBORU - prof. dr Eugeniuszem Bilskim z okazji 90-lecia urodzin Profesora. ...  Więcej
23 marca 2015 r.
W dniu 23 marca 2015 roku w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU, będącej organem opiniodawczo-doradczym dyrektora COBORU. ...  Więcej
23 marca 2015 r.
W dniu 23 marca 2015 roku, w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej, w związku z przejściem na emeryturę, uroczyście pożegnano Pana mgr. inż. Wiesława Czajkę – długoletniego dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie od 1991 roku. ... Więcej
23 marca 2015 r.
W dniu 23 marca 2015 roku, w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej, w związku z przejściem na emeryturę, uroczyście pożegnano Panią mgr inż. Barbarę Mizdalską, długoletnią dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Podziękowano jej za wieloletnią, wzorową pracę oraz za duży wkład w realizację i poziom działalności statutowej COBORU. ... Więcej
23-24 marca 2015 r.
W dniach 23-24 marca 2015 roku, w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej, odbyła się narada kadry kierowniczej COBORU, w której udział wzięli dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian, inspektorzy Centralnego Ośrodka oraz główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia