Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.WYDARZENIA  
24 listopada 2015 r.
W dniach 24-25 listopada 2015 roku dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward S. Gacek, zastępca dyrektora – mgr inż. Marcin Behnke, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą – mgr inż. Elżbieta Radomska, kierownik Zakładu Badania i Oceny OWT odmian – mgr inż. Marcin Król, kierownik Zakładu Badania i Oceny WGO – mgr inż. Józef Zych oraz dwóch dyrektorów SDOO: mgr inż. Maria Kozioł (Przecław) i dr inż. Kazimierz Pyziak (Głubczyce), złożyli wizytę w Centralnym Instytucie Nadzoru i Badań w Rolnictwie – Ústřední Kontrolní a Zkušební Ustav Zemědělský (UKZUZ) z siedzibą w Brnie, zajmującego się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian w Republice Czeskiej. ...  Więcej
20 listopada 2015 r.
W dniu 20 listopada 2015 roku, podczas uroczystości z okazji „Dnia Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Augusta hr. Cieszkowskiego’’, dyrektorowi COBORU, prof. dr. hab. Edwardowi S. Gackowi, został wręczony medal „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” w uznaniu zasług na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. ...  Więcej
18 listopada 2015 r.
W dniu 18 listopada 2015 roku odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Szczegółowej Uprawy Roślin i Katedrę Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ...  Więcej
7-8 listopada 2015 r.
W dniach 7-8 listopada 2015 roku dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward S. Gacek, zastępca dyrektora – mgr inż. Marcin Behnke, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą – mgr inż. Elżbieta Radomska, oraz czterech dyrektorów SDOO: mgr inż. Maria Kozioł (Przecław), mgr inż. Jolanta Madejska (Węgrzce), dr inż. Kazimierz Pyziak (Głubczyce), mgr inż. Norbert Styrc (Pawłowice), a także z-ca dyrektora SDOO w Zybiszowie – mgr inż. Tomasz Kulon, złożyli wizytę w Ukraińskim Instytucie Ekspertyzy Odmian Roślin (УИЭСР), instytucji zajmującej się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin na Ukrainie. ...  Więcej
5-6 listopada 2015 r.
W dniach 5-6 listopada 2015 roku w województwie podkarpackim, w hotelu „Accademia” w Przemyślu, odbyło się I posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (Krajowy Zespół PDO) IV kadencji na lata 2015-2018. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia