Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
6 listopada 2014 .
Dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward Gacek został uhonorowany Medalem Jubileuszowym 90-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. ...  Więcej
6 listopada 2014 .
W dniach 6-7 listopada 2014 roku na terenie województwa małopolskiego, w „Bochnia Hotel & SPA” w Bochni, odbyło się IV posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (Krajowy Zespół PDOiR). ...  Więcej
2 października 2014 .
List gratulacyjny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla prof. dr hab. Edwarda Gacka. ... Więcej
2 października 2014 .
W dniu 2 października 2014 roku w trakcie inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Rektor Uczelni – prof. dr hab. Roman Kołacz –uhonorował prof. dr hab. Edwarda S. Gacka, dyrektora COBORU, godnością Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ... Więcej
22 września 2014 .
W dniach 22-23 września 2014 roku w hotelu AGRO Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań odrębności wyrównania i trwałości (OWT) oraz wartości gospodarczej (WGO) roślin sadowniczych....  Więcej
 
 
 
Pozostałe wydarzenia