Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
24-25 kwietnia 2017 r.
W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach, odbyła się konferencja naukowa, pt. „Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności”. ... Więcej
21 kwietnia 2017 r.
W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Radzikowie odbyło się uroczyste Sympozjum Naukowe z okazji 65-lecia istnienia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) oraz 15-lecia funkcjonowania Spółek Grupy IHAR. ...  Więcej
20 kwietnia 2017 r.
W dniu 20 kwietnia 2017 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie członków Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (kadencja 2015-2018). Posiedzenie było poświęcone głównie omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2016 roku. ...  Więcej
13 kwietnia 2017 r.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku zmarł w wieku 92 lat śp. Prof. dr Eugeniusz Bilski, Emerytowany Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.  Więcej
31 marca 2017 r.
W dniu 31 marca 2017 roku w siedzibie centrali Centralnego Ośrodka odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej, zespołu opiniodawczo-doradczego dyrektora Centralnego Ośrodka. Zadaniem zespołu jest opiniowanie kierunków i założeń funkcjonowania Centralnego Ośrodka oraz występowanie z inicjatywami w zakresie struktury organizacyjnej, gospodarki finansowej, polityki inwestycyjnej, działalności doświadczalnej, działalności rolniczej i innych istotnych spraw dla jednostki. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia