Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
11-12 grudnia 2014 .
W dniach 11-12 grudnia 2014 roku w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU. ... Więcej
28 listopada 2014 .
W dniu 28 listopada 2014 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się siódme posiedzenie członków Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych....  Więcej
6 listopada 2014 .
Dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward Gacek został uhonorowany Medalem Jubileuszowym 90-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. ...  Więcej
6 listopada 2014 .
W dniach 6-7 listopada 2014 roku na terenie województwa małopolskiego, w „Bochnia Hotel & SPA” w Bochni, odbyło się IV posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (Krajowy Zespół PDOiR). ...  Więcej
2 października 2014 .
List gratulacyjny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla prof. dr hab. Edwarda Gacka. ... Więcej
 
 
Pozostałe wydarzenia