Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
20 lipca 2017 r.
Podczas trwającego właśnie sezonu ogórkowego, grupa ponad 30 osób spotkała się na polach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Tarnowie „pochylając” się nad doświadczeniami z ogórkiem gruntowym. ... Więcej
13 lipca 2017 r.
W dniu 13 lipca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie koło Wrocławia odbył się „Dzień Otwartych Drzwi Sadu Doświadczalnego”. ...  Więcej
6 lipca 2017 r.
W dniu 6 lipca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyło się spotkanie robocze poświęcone rozszerzeniu rolnictwa ekologicznego na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczalnictwa odmianowego. ... Więcej
5 lipca 2017 r.
W dniu 5 lipca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej oraz w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Bobrownikach przebywali z wizytą goście z Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) z Budapesztu (Węgry), instytucji zajmującej się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin na Węgrzech. ...  Więcej
3-5 lipca 2017 r.
W dniach 3-5 lipca 2017 roku w Jelgavie (Łotwa) odbyło się jedenaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia