Wyszukaj odmianę    KontaktyMisja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.
WYDARZENIA  
19 lutego 2015 r.
W dniu 19 lutego 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2013-2016. ...  Więcej
17 lutego 2015 r.
W dniu 17 lutego 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy w kadencji 2013-2016. ...  Więcej
11-12 lutego 2015 r.
W dniach 22-23 stycznia 2015 roku w Żaganiu w hotelu „Willa Park” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli specjaliści i dyrekcja centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian. ... Więcej
10 lutego 2015 r.
W dniu 10 lutego 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2013-2016. ... Więcej
2-6 lutego 2015 r.
W dniach 2-6 lutego 2015 roku w Zakopanem odbyła się XII Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” zorganizowana przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia