POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN
 
Wyjaśnienie do aplikacji  
   
Wybierz gatunek :
Wybierz odmianę :

Grupy do których należy odmiana :

 
Charakterystyka odmiany sporządzona na podstawie ogólnokrajowych wyników PDO
CechaWynikJednostka
Plon nasion 2015 (wz.=42,5 dt z ha)101% wzorca
Plon nasion 2014 (wz.=52,1 dt z ha)104% wzorca
Plon nasion 2013 (wz.=44,1 dt z ha)105% wzorca
Plon nasion 2012 (wz.=45,4 dt z ha)103% wzorca
Plon nasion 2011 (wz.=55,2 dt z ha)96% wzorca
Plon białka 2015 (wz.=1046 kg z ha)101% wzorca
Wysokość roślin 128cm
Wyleganie po zakończeniu kwitnienia8.1skala 9 st.
Wyleganie przed zbiorem7.5skala 9 st.
Liczba dni od siewu do początku kwitnienia63liczba dni
Liczba dni od siewu do dojrzałości technicznej124liczba dni
Długość fazy kwitnienia 25liczba dni
Równomierność dojrzewania7.7skala 9 st.
Czekoladowa plamistość7.2skala 9 st.
Askochytoza6.9skala 9 st.
Rdza7.3skala 9 st.
Masa 1000 nasion470g
Uszkodzenia nasion przez strąkowce3.6%
Zawartość białka ogólnego30% s.m.
Zawartość włókna surowego9.5% s.m.
Zawartość tanin skondensowanych w nasionach z okrywą0.07mg/g s.m.
Udział w nasiennictwie 2014305ha
Udział w nasiennictwie 2015716ha
Rok wpisania do krajowego rejestru : 2002
Rok przyznania wyłącznego prawa: 2002
Hodowca : Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
16 - forma jara
NK - odmiana niesamokończąca
NT - niska zawartość tanin