POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN
 
Wyjaśnienie do aplikacji  
   
Wybierz gatunek :
Wybierz odmianę :

Grupy do których należy odmiana :

 
Charakterystyka odmiany sporządzona na podstawie ogólnokrajowych wyników PDO
CechaWynikJednostka
Plon nasion 2017 (wz.=48,7 dt z ha)99% wzorca
Plon nasion 2016 (wz.=39,8 dt z ha)100% wzorca
Plon nasion 2015 (wz.=42,5 dt z ha)101% wzorca
Plon nasion 2014 (wz.=52,1 dt z ha)104% wzorca
Plon nasion 2013 (wz.=44,1 dt z ha)105% wzorca
Plon białka 2016 (wz.=1103 kg z ha)98% wzorca
Plon białka 2015 (wz.=1046 kg z ha)101% wzorca
Zawartość białka ogólnego29.3% s.m.
Zawartość włókna surowego9.6% s.m.
Zawartość tanin skondensowanych w nasionach z okrywą0.07mg/g s.m.
Wysokość roślin 106cm
Wyleganie po zakończeniu kwitnienia7.9skala 9 st.
Wyleganie przed zbiorem7.8skala 9 st.
Liczba dni od siewu do początku kwitnienia66liczba dni
Liczba dni od siewu do dojrzałości technicznej128liczba dni
Długość fazy kwitnienia 23liczba dni
Równomierność dojrzewania7.9skala 9 st.
Czekoladowa plamistość7.2skala 9 st.
Askochytoza7.1skala 9 st.
Rdza6.8skala 9 st.
Uszkodzenia nasion przez strąkowce10.6%
Masa 1000 nasion487g
Udział w nasiennictwie 2014305ha
Udział w nasiennictwie 2015732ha
Udział w nasiennictwie 201698ha
Udział w nasiennictwie 2017185ha
Plon białka 2017 (wz.=1196 kg z ha)100% wzorca
Rok wpisania do krajowego rejestru : 2002
Rok przyznania wyłącznego prawa: 2002
Hodowca : Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
16 - forma jara
NK - odmiana niesamokończąca
NT - niska zawartość tanin