POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
CENTRALNE PUBLIKACJE WYNIKÓW BADAŃ PDO (ARCHIWUM)
   
  Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (WPDO)
  2017
  WPDO z. 139 - Ziemniak 2017. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 136 - Kukurydza 2017. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 135 - Burak cukrowy 2017. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
   
  2016
  WPDO z. 133 - Zboża ozime (jęczmień,pszenica,pszenżyto,żyto) 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
WPDO z. 132 - Bobowate grubonasienne 2016 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna). Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 131 - Oleiste (rzepak ozimy, rzepak jary) 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 130 - Ziemniak 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 128 - Zboża jare 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 127 - Kukurydza 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 126 - Burak cukrowy 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
   
  2015
  WPDO z. 125 - Wiechlinowate (trawy) 2015. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
WPDO z. 124 - Bobowate drobnonasienne 2015 (koniczyna biała w uprawie na zielonkę). Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
WPDO z. 123 - Bobowate grubonasienne 2015 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna). Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 122 - Zboża ozime (jęczmień,pszenica,pszenżyto,żyto) 2015. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 121 - Oleiste (rzepak ozimy, rzepak jary) 2015. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 120 - Ziemniak 2015. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 119 - Kukurydza 2015. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 118 - Zboża jare 2015. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 117 - Burak cukrowy 2015. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
     
  2014
  WPDO z. 116 - Wiechlinowate (trawy) 2014. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
WPDO z. 115 - Bobowate grubonasienne 2014 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna). Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 113 - Zboża ozime 2014. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 114 - Ziemniak 2014. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 112 - Oleiste (rzepak ozimy, rzepak jary) 2014. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 111 - Zboża jare 2014. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 110 - Kukurydza 2014. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 109 - Burak cukrowy 2014. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
   
  2013
  WPDO z. 108 - Wiechlinowate (trawy) 2013. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z.107 - Rośliny bobowate 2013. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z.102 - Ziemniak 2013. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z.106 - Zboża ozime 2013. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z.105 - Rzepak ozimy, rzepak jary 2013. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z.104 - Zboża jare 2013. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z.103 - Kukurydza 2013. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Burak cukrowy 2013. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
     
  2012
  Zboża ozime 2012. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rzepak ozimy, rzepak jary 2012 Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża jare 2012. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Ziemniak 2012. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Kukurydza 2012. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rośliny strączkowe 2012. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
   
  2011
  Trawy pastewne 2011. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rośliny strączkowe 2011. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża ozime 2011. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rzepak ozimy, rzepak jary 2011. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża jare 2011. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Kukurydza 2011. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Ziemniak 2011. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Burak cukrowy 2011. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
   
  2010
  Życica trwała 2010. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rośliny strączkowe 2010. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rzepak ozimy, rzepak jary 2010. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża jare 2010. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża ozime 2010. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Kukurydza 2010. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Ziemniak 2010. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
   
  2009
  Rośliny strączkowe 2009. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża jare 2009. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rzepak ozimy, rzepak jary 2009. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża ozime 2009. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Kukurydza 2009. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Ziemniak 2009. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Burak cukrowy 2009. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
   
  2008
  Burak cukrowy 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Burak pastewny 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Kukurydza 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rzepak 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rośliny strączkowe 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża jare 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża ozime 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Ziemniak 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
     
  2007
  Burak cukrowy 2007. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Burak pastewny 2007. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Kukurydza 2007. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rzepak 2007. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rośliny strączkowe 2007. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża jare 2007. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża ozime 2007. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Ziemniak 2007. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Kostrzewa łąkowa 2004-2007, życica trwała 2004-2007, życica wielokwiatowa 2004-2006.Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  2006
  Burak pastewny 2006. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Kukurydza 2006. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rzepak 2006. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Rośliny strączkowe 2006. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża jare 2006. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Zboża ozime 2006. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Ziemniak 2006. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  Koniczyna łąkowa 2004-2006. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)