POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
CENTRALNE PUBLIKACJE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ PDO
   
  Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych
  Rośliny bobowate 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
  Rzepak jary 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
  Rzepak ozimy 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych (pdf)
  Rzepak ozimy 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
  Soja 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
  Zboża jare 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
  Zboża ozime 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych(pdf)
  Ziemniak 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
  Kukurydza 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych (pdf)
  Kukurydza 2017. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych (pdf)
   
  Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (WPDO)
  WPDO z. 134 - Wiechlinowate 2014-2016 (kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica wielokwiatowa, życica wielokwiatowa westerwoldzka). Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 133 - Zboża ozime (jęczmień,pszenica,pszenżyto,żyto) 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
WPDO z. 132 - Bobowate grubonasienne 2016 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna). Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 131 - Oleiste (rzepak ozimy, rzepak jary) 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 130 - Ziemniak 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
WPDO z. 129 - Koniczyna biała 2016 w uprawie na zielonkę). Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 128 - Zboża jare 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 127 - Kukurydza 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 126 - Burak cukrowy 2016. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 115 - Rośliny bobowate 2014. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 100 - Trawy pastewne 2012. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 93 - Poplony ścierniskowe 2008-2010. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 91 - Motylkowate drobnonasienne 2008-2011. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
  WPDO z. 61 - Burak pastewny 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (pdf)
Archiwum
   
Publikacje odmianoznawcze z prasy rolniczej
   
  Wyniki przezimowania odmian ZBOŻA OZIME (jęczmień, pszenica, pszenżyto) RZEPAK OZIMY 2016 (pdf)