INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU

W 2017 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), mając na względzie potrzebę zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych i soi dla poprawy bilansu paszowego w kraju, wystąpił z koncepcją wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań metodycznych i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmianowego w tej grupie roślin. Koncepcję tę nazwano Inicjatywą białkową COBORU. Innowacje doświadczalne dotyczą najważniejszych w naszym kraju gatunków roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych): bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz mało jeszcze znanego w naszym kraju gatunku, jakim jest soja.

Założenia inicjatywy białkowej COBORU (.pdf)