INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU

W 2017 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), mając na względzie potrzebę zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych i soi dla poprawy bilansu paszowego w kraju, wystąpił z koncepcją wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań metodycznych i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmianowego w tej grupie roślin. Koncepcję tę nazwano Inicjatywą Białkową COBORU. Innowacje doświadczalne dotyczą najważniejszych w naszym kraju gatunków roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych): bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz mało jeszcze znanego w naszym kraju gatunku, jakim jest soja.

Założenia inicjatywy białkowej COBORU (.pdf)

Planowane wydarzenia

Konferencja - Inicjatywa Białkowa COBORU.

W dniu 21 czerwca 2018 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbędzie się konferencja poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom w doświadczalnictwie odmianowym roślin bobowatych grubonasiennych i soi oraz obejmująca genetykę i hodowlę roślin, zwalczanie chwastów, chorób i szkodników, a także agrotechnikę soi. Tematyka konferencji skierowana jest w szczególności do specjalistów stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, realizujących doświadczenia z tą grupą roślin oraz doradców wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.