INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU
Planowane wydarzenia

W miesiącach listopad/grudzień 2018 roku we wszystkich województwach stacje doświadczalne oceny odmian (SDOO) zorganizują szkolenia z zakresu Doboru odmian i agrotechniki roślin bobowatych grubonasiennych w ramach „Inicjatywy Białkowej COBORU”. Szczegóły dotyczące terminu i miejsca szkolenia będą zamieszczane na stronach internetowych SDOO (http://www.coboru.pl/SDOO/indexsiecdosw.aspx).