INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU

WYDARZENIA
21 czerwca 2018 r.
W dniu 21 czerwca 2018 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej zorganizował konferencję „Inicjatywa białkowa COBORU”. ... Więcej
8 maja 2018 r.
Inicjatywa Białkowa COBORU w Senacie RP. W dniu 8 maja 2018 roku, specjaliści centrali COBORU – mgr inż. Józef Zych i mgr inż. Agnieszka Osiecka, przedstawili na posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi założenia i stan realizacji koncepcji Inicjatywy Białkowej COBORU. Działania podjęte przez COBORU zostały wysoko ocenione i z uznaniem przyjęte przez senatorów i zaproszonych gości.
19 kwietnia 2018 r.
W dniu 19 kwietnia 2018 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się szóste posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (kadencja 2015-2018). Posiedzenie było głównie poświęcone omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2017 roku. ... Więcej

Uchwała nr 2 Rady Konsultacyjnej COBORU z dnia 19 kwietnia 2018 r. wyrażająca poparcie dla „Inicjatywy Białkowej COBORU”
8 kwietnia 2018 r.
Inicjatywa Białkowa COBORU w TVP1. W dniu 8 kwietnia 2018 roku wyemitowano w TVP1 program rolniczy TYDZIEŃ, w którym zaprezentowano możliwości pozyskiwania krajowych alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt. W programie przedstawiono Inicjatywę Białkową COBORU, której głównym celem jest popularyzowanie uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi, jako alternatywy do białka soi GM. W programie udział wzięli: Pan Zbigniew Babalski -sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU i mgr inż. Agnieszka Osiecka – specjalista COBORU, zajmująca się oceną wartości gospodarczej odmian roślin bobowatych grubonasiennych.
21 lutego 2018 r.
Inicjatywa Białkowa COBORU na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 21 lutego 2018 r. Dyrektor COBORU podczas posiedzenia kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił wyniki doświadczeń przeprowadzonych w 2017 roku w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU. Wyniki są obiecujące w kontekście zwiększenia areału uprawy roślin białkowych w Polsce. Koncepcja kontynuowania badań została zaakceptowana przez Kierownictwo MRiRW.
30-31 stycznia 2018 r.
W dniach 30-31 stycznia 2018 r. oraz 8-9 lutego 2018 r. odbyły się Regionalne Konferencje Metodyczne COBORU, w których uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian. ... Więcej
1 grudnia 2017 r.
W dniu 1 grudnia 2017 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się piąte posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w kadencji 2015-2018. ...  Więcej

Uchwała Rady Konsultacyjnej COBORU z dnia 1 grudnia 2017 r. popierająca działania COBORU w sprawie innowacyjnych modyfikacji doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych
25 pażdziernika 2017 r.
Inicjatywa Białkowa COBORU na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 25 października 2017 roku, na posiedzeniu sejmowym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor COBORU zaprezentował wstępne wyniki doświadczeń z odmianami soi przeprowadzonych w ramach działań Inicjatywy Białkowej COBORU. Informacja została przyjęta z zainteresowaniem parlamentarzystów.
4 października 2017 r.
Posiedzenie Zespołu MRiRW ds. alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt. W dniu 4 października 2017 r. zaproszono przedstawiciela COBORU na posiedzenie zespołu MRiRW ds. alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt.
2-3 września 2017 r.
W dniach 2-3 września 2017 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyło wiele imprez wystawienniczo-promocyjnych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć „XXVI Krajową Wystawę Rolniczą” oraz wystawę „Nauka Polska”. ... Więcej
17 sierpnia 2017 r.
W dniu 17 sierpnia 2017 roku, w Przecławiu odbył się „Dzień soi” zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu. Impreza odbyła się w ramach ogólnopolskich działań COBORU, podjętych we współpracy z MRiRW, zmierzających do rozszerzenia uprawy soi i roślin strączkowych w Polsce. ... Więcej
22 czerwca 2017 r.
W dniu 22 czerwca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach k. Krakowa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ... Więcej
17-18 maja 2017 r.
W dniach 17-18 maja 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku wraz z imprezami towarzyszącymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Chrząstowie, Lechpolu w Szubinie i Gospodarstwie Rolnym Pana Juliusza Młodeckiego w Radziczu. ...  Więcej
24-25 kwietnia 2017 r.
W dniach 24-25 kwietnia 2017r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach, odbyła się konferencja naukowa, pt. „Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności”. ... Więcej
kwietcień 2017 r.
Po akceptacji Inicjatywy Białkowej COBORU przez MRiRW, w kwietniu 2017 roku w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego założono w całym kraju zwiększoną znacznie liczbę doświadczeń odmianowych z roślinami bobowatymi grubonasiennymi, w tym zwłaszcza z soją. Dużej zmianie uległa również lokalizacja doświadczeń.
21 marca 2017 r.
Przyjęcie koncepcji Inicjatywy Białkowej COBORU przez MRiRW. W dniu 21 marca 2017 roku dyrektor COBORU – prof. Edward S. Gacek przedstawił na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi koncepcję innowacyjnych rozwiązań w zakresie doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Koncepcja została przyjęta i zaakceptowana przez Kierownictwo Resortu.