POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN
 
Wyjaśnienie do aplikacji  
   
Wybierz gatunek :
Wybierz odmianę :

Grupy do których należy odmiana :

 
Charakterystyka odmiany sporządzona na podstawie ogólnokrajowych wyników PDO
CechaWynikJednostka
Plon nasion 2019 (wz.=29,8 dt z ha)95% wzorca
Plon nasion 2018 (wz.=38,7 dt z ha)96% wzorca
Plon nasion 2017 (wz.=47,5 dt z ha)99% wzorca
Plon nasion 2016 (wz.=39,8 dt z ha)100% wzorca
Plon białka 2019 (wz.=760 kg z ha)97% wzorca
Plon białka 2018 (wz.=983 kg z ha)97% wzorca
Plon białka 2017 (wz.=1196 kg z ha)100% wzorca
Plon białka 2016 (wz.=1103 kg z ha)98% wzorca
Zawartość białka ogólnego29.7% s.m.
Zawartość włókna surowego9.6% s.m.
Zawartość tanin skondensowanych w nasionach z okrywą0.071mg/g s.m.
Wysokość roślin 99cm
Wyleganie po zakończeniu kwitnienia7.4skala 9 st.
Wyleganie przed zbiorem7.8skala 9 st.
Liczba dni od siewu do początku kwitnienia58liczba dni
Liczba dni od siewu do dojrzałości technicznej119liczba dni
Długość fazy kwitnienia 23liczba dni
Równomierność dojrzewania8skala 9 st.
Czekoladowa plamistość7.1skala 9 st.
Askochytoza7.1skala 9 st.
Rdza6.5skala 9 st.
Uszkodzenia nasion przez strąkowce15.1%
Udział w nasiennictwie 2019144ha
Udział w nasiennictwie 201852ha
Udział w nasiennictwie 2017185ha
Udział w nasiennictwie 201698ha
Masa 1000 nasion494g
Rekomendowana do uprawy w województwach:
dolnośląskie (2019)
łódzkie (2019)
opolskie (2019)
podkarpackie (2019)
pomorskie (2019)
zachodniopomorskie (2020)
Rok wpisania do krajowego rejestru : 2002
Rok przyznania wyłącznego prawa: 2002
Hodowca : Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
16 - forma jara
NK - odmiana niesamokończąca
NT - niska zawartość tanin