Wyszukaj odmianę    Kontakty

PUBLIKACJE COBORU

W zakładce „Serie wydawnicze” zawarte są krótkie informacje o treści publikacji wydawanych przez Centralę COBORU.

Wszystkie publikacje dostępne są w formie elektronicznej w wersji PDF. Ich wykaz można znaleźć w poniższej „wyszukiwarce publikacji”. Druk większej liczby egzemplarzy, np. dla celów szkoleniowych, wymaga zgody COBORU.

Publikacje COBORU są również dostępne w wersji papierowej (bezpłatnie), przy czym ich nakład jest ograniczony. W celu ich otrzymania należy wypełnić poniższy „firmowy druk zamówienia”. Publikacje można otrzymać bezpośrednio w Biurze Wydawnictw Centrali COBORU w Słupi Wielkiej lub przesyłając mailowo wypełnione zamówienie w wersji PDF na adres: d.grewling@coboru.pl. Przesyłka będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegółowych informacji na temat aktualnie dostępnych papierowych wersji publikacji, w tym także archiwalnych, udziela p. Danuta Grewling (tel: 61 287 82 84).

Serie wydawnicze
Publikacje elektroniczne w formacie pdf
Firmowy druk zamówienia: plik w formacie pdf