Wyszukaj odmianę    Kontakty
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Agencją Wykonawczą

     Od dnia 1 stycznia 2011 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jest Agencją Wykonawczą w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Podstawę prawną stanowią nowe akty prawne:

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239/2010, poz. 1591),

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 154/2010, poz. 1708),

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą  (Dz. U. Nr 257/2010, poz. 1739),

oraz tak jak dotychczas:

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie,

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

   

Treść powyższych aktów prawnych można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale: Podstawy prawne


 
http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-01.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-02.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-03.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-04.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-05.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-06.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-07.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-08.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-09.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-10.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-11.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-12.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-13.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-14.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-15.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-16.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-17.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-18.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-19.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-20.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-21.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-22.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-23.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-24.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-25.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-26.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-27.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-28.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-29.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-30.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-31.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-32.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-33.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-34.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-35.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-36.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-37.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-38.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-39.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-40.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-41.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-42.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-43.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-44.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-45.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-46.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-47.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-48.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-49.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-50.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-51.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-52.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-53.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-54.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-55.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-56.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-57.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-58.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-59.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-60.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-61.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-62.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-63.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-64.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-65.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-66.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-67.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-68.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-69.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-70.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-71.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-72.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-73.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-74.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-75.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-76.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-77.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-78.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-79.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-80.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-81.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-82.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-83.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-84.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-85.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-86.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-87.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-88.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-89.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-90.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-91.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-92.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-93.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-94.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-95.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-96.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-97.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-98.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-99.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-100.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-101.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-102.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-103.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-104.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-105.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-106.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-107.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-108.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-109.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-110.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-111.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-112.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-113.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-114.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-115.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-116.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-117.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-118.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-119.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-120.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-121.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-122.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-123.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-124.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-125.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-126.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-127.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-128.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-129.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-130.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-131.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-132.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-133.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-134.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-135.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-136.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-137.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-138.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-139.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-140.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-141.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-142.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-143.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-144.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-145.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-146.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-147.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-148.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-149.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-150.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-151.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-152.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-153.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-154.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-155.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-156.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-157.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-158.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-159.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-160.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-161.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-162.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-163.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-164.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-165.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-166.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-167.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-168.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-169.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-170.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-171.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-172.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-173.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-174.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-175.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-176.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-177.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-178.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-179.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-180.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-181.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-182.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-183.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-184.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-185.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-186.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-187.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-188.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-189.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-190.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-191.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-192.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-193.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-194.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-195.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-196.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-197.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-198.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-199.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-200.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-201.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-202.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-203.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-204.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-205.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-206.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-207.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-208.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-209.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-210.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-211.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-212.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-213.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-214.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-215.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-216.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-217.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-218.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-219.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-220.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-221.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-222.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-223.html http://www.coboru.pl/Cobru/uggg07Miss-224.html