Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

ZAKŁAD INFORMATYKI

Zakład zajmuje się całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego Centralnego Ośrodka oraz udzielaniem wsparcia komórkom organizacyjnym w zakresie wykorzystania metod statystycznych do analizy i opracowywania wyników prowadzonych badań i doświadczeń w Centralnym Ośrodku.

 Do zadań Zakładu Informatyki należy w szczególności:
zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej, sprzętu sieciowego, komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
zarządzanie i administrowanie serwerami i zasobami sieciowymi, stałe monitorowanie poprawności ich pracy,
instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego na komputerach osobistych i przenośnych,
nadzór nad wykonywaniem usług wsparcia technicznego dla serwerów, oprogramowania systemowego oraz usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu komputerowego,
określanie reguł pracy przy użyciu sprzętu komputerowego oraz nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym oraz prawidłowym korzystaniem ze sprzętu i oprogramowania,
nadzór nad funkcjonowaniem sieci VPN w celu zapewnienia pracownikom SDOO bezpiecznego dostępu do sieci komputerowej Centrali Centralnego Ośrodka,
archiwizację zasobów informatycznych Centrali Centralnego Ośrodka - w szczególności baz danych,
prowadzenie ewidencji oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
analizę potrzeb oraz opracowywanie koncepcji i planowanie rozwoju systemów informatycznych,
tworzenie i wdrażanie koncepcji spójnego systemu informatycznego poprzez integrację istniejących systemów,
projektowanie, tworzenie i rozwój własnych baz danych oraz zarządzanie i nadzór nad eksploatacją wszystkich baz danych wykorzystywanych w Centralnym Ośrodku,
projektowanie, programowanie, wdrażanie i rozwój użytkowych systemów informatycznych, m.in.: systemu wspierającego ochronę i rejestrację odmian, Elektronicznej Książki Polowej, programów przetwarzających i analizujących dane z doświadczeń OWT, WGO oraz PDOiR, systemów obsługujących archiwum, bibliotekę i gromadzących dane meteorologiczne,
tworzenie i aktualizowanie portalu intranetowego Centralnego Ośrodka,
tworzenie i aktualizowanie stron internetowych COBORU, SDOO oraz Biuletynu Informacji Publicznej Centralnego Ośrodka,
prowadzenie prac nad rozwojem zastosowań informatyki w ocenie odmian, m.in. w zakresie analizy obrazu,
konsultacje, szkolenia i pomoc pracownikom Centralnego Ośrodka w zakresie eksploatowanych systemów informatycznych i urządzeń komputerowych,
udzielanie konsultacji specjalistom Centralnego Ośrodka, nadzorującym i prowadzącym doświadczenia OWT, WGO i PODiR, z zakresu wykorzystania metod statystycznych do planowania badań i interpretacji wyników doświadczeń,
pomoc w introdukcji nowych metod statystycznych w oparciu o dostępne pakiety statystyczne,
opracowywanie założeń i algorytmów obliczeń umożliwiających tworzenie własnego oprogramowania statystycznego,
współpracę, w ramach powierzonych zadań, z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi, biurami badawczymi innych krajów,
realizację zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania w porozumieniu z TA zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
realizację zakupu usług serwisowych w zakresie informatyki w porozumieniu z TA zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

W ramach zakładu działają trzy komórki organizacyjne które bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację zadań im powierzonych w następujących obszarach:

Pracownia Statystyki Matematycznej - w zakresie udzielania, specjalistom prowadzącym w Centralnym Ośrodku badania WGO, PDOiR i OWT, pomocy dotyczącej wykorzystania metod statystycznych w analizie i interpretacji wyników doświadczeń oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie statystyki matematycznej,
Pracownia Baz Danych i Programowania - w zakresie prac związanych z projektowaniem, implementacją, uruchamianiem, testowaniem, wdrażaniem, rozwojem i eksploatacją systemów baz danych, aplikacji bazodanowych, implementacją portalu intranetowego Centralnego Ośrodka oraz stron internetowych,
Pracownia Wsparcia Technicznego - w zakresie administrowania siecią komputerową, instalacji oprogramowania systemowego i użytkowego, konfiguracji oraz utrzymania w stanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń sieci komputerowej Centralnego Ośrodka.

Powrót