Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

BIURO REJESTRACJI I OCHRONY PRAW DO ODMIAN

Biuro zajmuje się całokształtem spraw merytorycznych, formalnych i dokumentacyjnych związanych z wnioskami o rejestrację odmian i ochronę prawną odmian oraz udzielaniem zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych.

 Do zadań Biura Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian należy w szczególności:

prowadzenie ewidencji wniosków odmian zgłoszonych o wpis do krajowego rejestru,  
prowadzenie krajowego rejestru odmian,  
prowadzenie spisu odmian zgłoszonych o przyznanie wyłącznego prawa,  
prowadzenie księgi ochrony wyłącznego prawa,  
prowadzenie ewidencji wniosków oraz zgód (autoryzacji) na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych,  
prowadzenie ewidencji wniosków o przedłużenie okresu wpisu odmian w krajowym rejestrze,  
prowadzenie dokumentacji odmian zgłoszonych do krajowego rejestru i księgi ochrony wyłącznego prawa,  
zawiadamianie hodowców i pełnomocników hodowców odmian o przyjęciu odmian do urzędowych badań oraz kontynuacji tych badań w danym sezonie wegetacyjnym,  
przygotowanie zamierzeń i decyzji rejestrowych, decyzji z zakresu ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz decyzji w sprawie zgody (autoryzacji) na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych,  
wydawanie hodowcom końcowych raportów z badań OWT,  
przygotowanie publikacji Diariusza Centralnego Ośrodka, List odmian wpisanych do krajowego rejestru odpowiednio roślin: rolniczych, warzywnych i sadowniczych oraz wykazu odmian chronionych krajowym wyłącznym prawem,  
współpraca z Komisją Europejską, instytucjami rejestrowymi i zajmującymi się ochroną prawną odmian z innych krajów, Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO), Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) w sprawach związanych z rejestracją i ochroną prawną odmian, w tym w szczególności dotyczących tworzenia wspólnotowych katalogów i sprawdzania nazw odmian,  
współpraca z hodowcami i ich pełnomocnikami w zakresie rejestracji odmian oraz przyznawania wyłącznego prawa do odmian,  
współpraca z Zakładami NI i NR oraz NPP w zakresie planowania i prowadzenia urzędowych badań z odmianami zgłoszonymi do krajowego rejestru i do ochrony prawnej odmian,  
współpraca z Zakładami NI i NR w zakresie wypracowania zamierzeń na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian, komisji wewnętrznych oraz merytoryczna obsługa komisji w zakresie zadań Biura,  
współpraca z Działem Księgowości w zakresie opłat rejestrowych i opłat za ochronę wyłącznego prawa,  
redagowanie na bieżąco działów „rejestracja odmian”, „ochrona prawna odmian”, „autoryzacje na testy/doświadczenia” na stronie internetowej Centralnego Ośrodka.  

Powrót