Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

ZAKŁAD BADANIA I OCENY ODRĘBNOŚCI, WYRÓWNANIA I TRWAŁOŚCI ODMIAN

Zakład zajmuje się całokształtem spraw związanych z badaniem odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT) oraz badaniem wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin warzywnych i sadowniczych w celu sporządzenia list opisowych odmian.

Do zadań Zakładu Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian należy w szczególności:  

zamawianie materiału siewnego do badań OWT i WGO (rośliny warzywne i sadownicze),  
opracowywanie planów badań i doborów odmian do badań OWT i WGO (rośliny warzywne i sadownicze),  
opracowywanie i weryfikację metodyk, oraz koordynowanie badań OWT i WGO (rośliny warzywne i sadownicze),  
prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami OWT i WGO (rośliny warzywne i sadownicze),  
nadzór kontrolno-instruktażowy prowadzonych badań OWT i WGO (rośliny warzywne i sadownicze),  
organizowanie szkoleń dla pracowników SDOO realizujących badania OWT i WGO (rośliny warzywne i sadownicze),  
opracowywanie raportów z badań OWT,  
opracowywanie charakterystyk morfologiczno-botanicznych odmian badanych na podstawie przeprowadzonych badań OWT,  
opracowanie publikacji, w tym List Opisowych Odmian, w zakresie gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami i planem wydawniczym Centralnego Ośrodka,  
opracowanie zamierzeń rejestrowych oraz dotyczących wyłącznego prawa hodowców do odmian, na posiedzenia komisji ds. rejestracji odmian oraz odpowiednich komisji wewnętrznych w zakresie badań OWT,  
przygotowanie pod względem merytorycznym posiedzeń komisji wewnętrznych do spraw rejestracji odmian roślin uprawnych wpisywanych do krajowego rejestru wyłącznie na podstawie badań OWT oraz komisji wewnętrznych do spraw przyznawania wyłącznego prawa do odmian,  
dokonywanie oceny tożsamości i czystości odmianowej partii nasion,  
współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, jednostkami naukowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w kraju w zakresie badań OWT i WGO (rośliny warzywne i sadownicze), w tym z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej,  
współpracę z hodowcami, jednostkami hodowlano-nasiennymi, oraz innymi zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie badań OWT i WGO (rośliny warzywne i sadownicze), w tym z biurami badawczymi innych krajów, Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO) i Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV),  
redagowanie na bieżąco działu „badania OWT”, na stronie internetowej Centralnego Ośrodka.  

W ramach Zakładu działają dwie pracownie. Poszczególne pracownie bezpośrednio prowadzą i odpowiadają za realizację zadań im powierzonych w następujących obszarach:

Pracownia OWT Odmian Roślin Uprawnych oraz Oceny Tożsamości i Czystości Odmianowej – w zakresie badań OWT odmian roślin uprawnych oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej  
Pracownia WGO Roślin Ogrodniczych– w zakresie badań WGO roślin warzywnych, w tym badań porejestrowych roślin ogrodniczych oraz opracowywania list opisowych odmian roślin warzywnych i sadowniczych.  

  

Powrót