Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  Łopusznej



Address: 34-432  Łopuszna
ul. Goszczyńskiego 6
pow.  Nowy Targ
woj.  małopolskie

kierownik Maria Jabłońska

tel. i faks  18 265 38 72
email   zdoo.lopuszna@coboru.pl



Back