Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  Bezku



Address: 22-130  Siedliszcze
Bezek 32A
pow.  Chełm
woj.  lubelskie


tel. i faks  82 569 16 60
email   zdoo.bezek@coboru.pl



Back