POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
CENTRALNE PUBLIKACJE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ PDO


Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych
  
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak jary 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowat grubonasienne 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak jary 2018
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniak 2018
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 2018
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 2018
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 2018


Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (WPDO)
  
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 150. Bobowate grubonasienne 2018 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna)
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych WPDO z. 143 - Rzodkiew oleista 2017, 2016 (w międzyplonie ścierniskowym).
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 142. Bobowate grubonasienne 2017 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna).
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 149. Oleiste 2018 (rzepak ozimy, rzepak jary)
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 140. Oleiste 2017 (rzepak ozimy, rzepak jary)
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 148. Zboża ozime 2018 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 147. Zboża jare 2018 - jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 138. Zboża ozime 2017 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 137. Zboża jare 2017 - jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 146. Kukurydza 2018
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 144. Burak cukrowy 2018
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 134. Wiechlinowate 2014-2016 (kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica wielokwiatowa, życica wielokwiatowa westerwoldzka).
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 129. Koniczyna biała w uprawie na zielonkę 2015,2016
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 100. Trawy pastewne 2012 – kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, kostrzewa trzcinowa, kupkówka pospolita, życica trwała.
Poplony ścierniskowe 2008-2010. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 91. Motylkowate drobnonasienne 2008-2011
Burak pastewny 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 145. Ziemniak 2018

Archiwum

Publikacje odmianoznawcze z prasy rolniczej

Wyniki przezimowania odmian ZBOŻA OZIME (jęczmień, pszenica, pszenżyto) RZEPAK OZIMY 2016 (pdf)