Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
6 -9 czerwca 2017 r.
W dniach 6-9 czerwca 2017 roku dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, uczestniczył w XI Międzynarodowym Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych”, które odbyło się w Świeradowie Zdroju. Podczas sympozjum wygłosił wykład „Prace eksperymentalne nad heterogenicznymi materiałami hodowlanymi”. ... Więcej
31 maja - 1 czerwca 2017 r.
W dniach 31 maja i 1 czerwca 2017 roku w centrali COBORU i na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne z zakresu działalności COBORU, zorganizowane na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) w Warszawie. ...  Więcej
30-31 maja 2017 r.
W dniach 30-31 maja 2017 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się „VCU Potato Experts Group Seminar” – spotkanie ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian ziemniaka. ... Więcej
17-18 maja 2017 r.
W dniach 17-18 maja 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku wraz z imprezami towarzyszącymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Chrząstowie, Lechpolu w Szubinie i Gospodarstwie Rolnym Pana Juliusza Młodec-kiego w Radziczu. ...  Więcej
28 kwietnia 2017 r.
W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Opawie k.Lubawki, woj. dolnośląskie odbyła się konferencja pt. „Kierunki modyfikacji rozwiązań organizacyjnych programu PDO na Dolnym Śląsku. W konferencji udział wzięli m.in. prof. dr hab. Jan Kaczmarek i prof. dr hab. Henryk Bujak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiui. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia