Wyszukaj odmianę    Kontakty

PRAKTYKI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ


Informujemy, że Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz podległych Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian dostępne są pod numerem tel. 61 28 523 42 wew. 207 lub adresem e-mail praktyki@coboru.pl

Aktualne oferty praktyk w administracji rządowej można znaleźć na stronie oferty.praca.gov.pl. Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej i podległych jednostkach w 2015 r. są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wzór porozumienia

Skierowanie na praktyki studenckie

Zaświadczenie o ukończeniu praktyki

Wykaz jednostek dla praktykantów