Wyszukaj odmianę  Kontakt

MATERIAŁ SIEWNY DO BADAŃ

Decyzja Nr 1/N/2016 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ilości materiału siewnego odmian zgłoszonych do krajowego rejestru niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminu jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych